Samotný seznam mých předsevzetí a jiných výmyslů pro rok 2016: